Nešpecifické zápalové ochorenia čreva (IBD), čiže Crohnova choroba i ulcerózna kolitída, patria medzi ochorenia s chronickým priebehom a s tendenciou vzniku komplikácií, ktorých riešenie býva zväčša chirurgické. Svojím priebehom, symptómami a ťažkosťami navyše znižujú u postihnutých pacientov pracovnú schopnosť aj kvalitu života. Keďže patria medzi ochorenia postihujúce najmä osoby v produktívnom veku, táto téma sa celkom prirodzene stala jednou z najviac skúmaných a diskutovaných oblastí v gastroenterológii.

Zmeny v čreve možno včas zachytiť

V prípade liečby ostáva primárnou snahou u pacientov s týmto typom ochorenia dosiahnuť zlepšenie subjektívnych ťažkostí a zhojenie zápalových zmien v čreve. V praxi však tieto 2 ukazovatele nemusia korelovať, čo znamená, že pacient síce zaznamená ústup klinických ťažkostí a cíti sa lepšie, no zápal v čreve pokračuje a pacient ostáva i naďalej vystavený možným komplikáciám. Sledovaním pacienta či bežne dostupnými laboratórnymi, endoskopickými, respektíve zobrazovacími vyšetreniami, možno tieto zmeny v čreve monitorovať a včas zachytiť.

Operácii sa občas nevyhnete

Liečba IBD pozostáva z liečby medikamentóznej a liečby chirurgickej. Základom liečby medikamentóznej je liečba konvenčná (kortikosteroidy, imunosupresíva, antibiotiká), avšak v prípade pacientov s ťažším priebehom ochorenia býva efekt tejto liečby nedostatočný,  pacienti sa necítia komfortne, ochorenie sa často komplikuje a je nevyhnutný chirurgický zákrok alebo hospitalizácia.

Ostatné roky je však dostupná tzv. liečba biologická. Ide o lieky pomerne zložitej štruktúry, bielkovinovej povahy. Majú charakter protilátok a v ľudskom tele cielene vyblokujú faktor, ktorý zohráva dôležitú úlohu v zápalovom procese pri IBD. Tým sa ochorenie môže dostať do pokojového štádia klinicky a ustupujú tiež zápalové zmeny v čreve. Po dosiahnutí pokojového štádia liečba i naďalej pokračuje a nastáva jej udržiavacia forma. Tá dosiahnuté zlepšenie udržuje. Aplikácia biologickej liečby pozostáva z vnútrožilovej alebo podkožnej injekcie. Sledovania ukázali, že je bezpečná aj u detí a môžu ňou byť dokonca liečené i tehotné ženy s týmto typom ochorenia. 

Nezabudnite, že...

Pred začatím liečby je potrebné absolvovať niektoré vyšetrenia, vedúce k zvýšeniu bezpečnosti jej podávania. Pri dodržiavaní určitých opatrení sa táto liečba ukázala ako veľmi dobre tolerovaná. Napriek tomu je vhodné, aby bola podávaná a indikovaná v špecializovaných centrách, ktoré s ňou majú skúsenosti.