Ťažkosti žien s  myómami závisia od ich veľkosti a  lokalizácie v maternici, často nemajú žiadne prejavy. Myómy však môžu byť príčinou bolestí v podbrušku, pri pohlavnom styku alebo pri menštruácii, silných menštruácií alebo krvácania medzi menštruáciami s následnou chudokrvnosťou, častého močenia, úniku moču, tlaku na močovod a zápchy. 

Príčiny vzniku nie sú známe
Myómy sú dávané do súvislosti s  neplodnosťou, vyšším rizikom potratu a  predčasného pôrodu. Príčina ich vzniku nie je známa, ale na ich rast vplývajú genetické faktory, hladiny ženských hormónov, hmotnosť ženy, skorý nástup prvej menštruácie a  počet pôrodov. Väčšie myómy je možné zistiť pri palpačnom gynekologickom vyšetrení, ale najdôležitejšie je ultrazvukové vyšetrenie, ktoré je zväčša na diagnostiku postačujúce. V nejasných prípadoch je možné vykonať hysteroskopiu, laparoskopiu alebo vyšetrenie magnetickou rezonanciou. 


Možnosti a spôsoby liečby
Liečba závisí predovšetkým od ťažkostí pacientky, veľkosti a lokalizácie myómov, veku pacientky, plánovania tehotnosti atď. Ak pacientka nemá žiadne ťažkosti, liečba nie je potrebná, vykonávajú sa len pravidelné kontroly ultrazvukom. V opačnom prípade je možná medikamentózna alebo operačná liečba. Cieľom medikamentóznej liečby je zmierniť alebo odstrániť príznaky ochorenia, zmenšiť veľkosť myómu a zastaviť jeho rast. Hlavnou výhodou je zachovanie maternice a plodnosti a vylúčenie rizika súvisiaceho s anestéziou a operáciou.

Myómy  so symptómami výrazne znižujú ženám kvalitu života.

Inovatívna metóda liečby
Úplne novú kvalitu do konzervatívnej liečby prináša selektívny modulátor progesterónových receptorov (SPRM). K  dispozícii je jediný takýto prípravok, ktorý je určený na dlhodobú liečbu symptómov myómov maternice. Užíva sa vo forme 
tabliet. Pri liečbe dochádza k ústupu ťažkostí spôsobených myómami, zastaveniu silného krvácania a k zmenšeniu objemu myómov až o 70 %. Pomocou tejto liečby môže dôjsť až k  takému zlepšeniu, že pacientka nemusí vôbec podstúpiť operáciu alebo je možný menej invazívny operačný postup. Počas liečby SPRM sa pacientke odporúča používať bariérovú antikoncepciu (prezervatív), pretože antikoncepčný účinok nie je dostatočne preukázaný. Väčšinou dochádza k vynechaniu menštruačného krvácania alebo len k špineniu, čo však ženám s  problematickým krvácaním vyhovuje. Po ukončení liečby sa obno
vuje menštruačný cyklus aj plodnosť ženy. Nejde o voľnopredajný preparát, SPRM predpisuje gynekológ na základe vyšetrenia. Liečba sa nemá podávať ženám s ochorením pečene, preto sa vyšetrujú hladiny pečeňových enzýmov z krvi. 

Dôležitá je správna voľba
Z ďalších možností konzervatívnej liečby možno spomenúť injekčné podávanie analógov gonadoliberínov, ktoré je obmedzené na obdobie 6 mesiacov. Liečbu sprevádzajú nežiaduce účinky súvisiace s vyvolaným stavom predčasnej menopauzy označované ako „kastračný syndróm“. Hormonálna antikoncepcia nie je určená na liečbu myómov, pretože ich nevie zmenšiť, užíva sa vo forme tabliet, náplastí, vaginálnych krúžkov alebo vnútromaternicového systému s hormónom, vhodná je skôr pre mladšie ženy. Hormonálna gestagénová liečba môže ovplyvniť silné menštruačné krvácanie, ale nie je určená na liečbu myómov a nedokáže ich zmenšiť. V niektorých závažnejších prípadoch je u žien s myómami potrebná operačná liečba. Ak to veľkosť a  umiestnenie myómu umožňuje, vykoná sa odstránenie samotného myómu (myomektómia). V prípade väčšieho nálezu je potrebné operačné odstránenie celej maternice, čo však predstavuje vyššie riziko skorých aj neskorých komplikácií. Každá žena by mala raz ročne absolvovať preventívne gynekologické vyšetrenie a v prípade nálezu myómov zvážiť všetky moderné liečebné postupy.