SM je ochorenie, ktoré u  každého pacienta prebieha inak, každého trápi niečo iné. A  práve preto si roztrúsená skleróza vyslúžila prívlastok ochorenia „tisícich tvárí“. Široké spektrum príznakov je dané tým, že sú postihnuté rôzne oblasti nervového systému, mozgu a  miechy. Typické príznaky vidíte na obrázku. 

Nepodceňujte príznaky ochorenia
Okrem častých fyzických príznakov sa u SM bežne vyskytujú aj rôzne menej špecifické psychické príznaky – zvýšená únava, depresia alebo naopak eufória, poruchy pamäti a  spánku. Tieto príznaky sa môžu vyskytovať až u 3/4 pacientov s SM. Pacientom by som odporúčala, aby nepodceňovali niektoré z týchto príznakov, ktoré sa naoko môžu javiť ako nevinné a za pár dní odznejú, ale aby čo najskôr vyhľadali odborníka a nechali sa vyšetriť. Správna diagnostika SM znamená v prvom rade urobiť zobrazovacie vyšetrenie magnetickou rezonanciou a včasné zachytenie ochorenia „tisícich tvárí“ je potom vysoko pravdepodobné.

Roztrúsená skleróza je ochorenie na celý život, ale aj s týmto ochorením sa dá viesť kvalitný život, či už rodinný, alebo pracovný.


Včasná diagnóza a liečba
V súčasnosti neexistuje liek, ktorý by dokázal ochorenie navždy vyliečiť. Vďaka pokroku v posledných rokoch máme k dispozícii dostatok liekov, ktoré vedia spomaliť progresiu ochorenia, a tým zabezpečiť pacientom dlhodobo kvalitný ži
vot. Základom úspešnej a  účinnej liečby SM pacientov je jej včasné zahájenie už pri výskyte prvých neurologických príznakov. Niektorí pacienti odmietnu liečbu z rôznych dôvodov, alebo váhajú a  odsúvajú začatie liečby. Nie je na čo čakať. 
Včasná liečba SM má pre pacienta zásadný význam, pretože spomalí ochorenie, oddiali progresiu, a tým i invaliditu chorého. Naši pacienti majú k dispozícii všetky moderné lieky na liečbu SM, ktoré sú hradené z verejného poistenia. Lekár môže predpísať rôzne lieky v  injekčnej a infúznej podobe, ale aj vo forme tabliet. Dostupná je i liečba, pri ktorej pacient berie tabletky len pár dní v roku. Pacient môže žiť rodinný aj pracovný plnohodnotný život, byť naďalej zamestnaný. 

Neodkladajte začatie liečby
Každé oddialenie liečby zvyšuje riziko následného postihnutia. V neskorších štádiách ochorenia je už liečba menej účinná. Výsledky viacerých štúdií, ako aj dlhodobé praktické skúsenosti s liečbou ovplyvňujúcou prirodzený priebeh ochorenia ukázali, že dokážu pomôcť veľmi účinne v zastavení alebo oddialení opätovného vzplanutia ochorenia, a  teda aj zastaviť alebo spomaliť dôsledky choroby z dlhodobého hľadiska. Rada by som poukázala na to, že pacienti s SM nemusia automaticky končiť na invalidnom vozíku. Pri správnej liečbe mnoho rokov nemajú žiadne, alebo len minimálne poškodenie hybnosti. Liečba je pre stabilitu ochorenia určite dôležitá, ale pacientom veľmi pomáha aj cvičenie a zmena životného štýlu. 

Mýty a fakty
Medzi najčastejší mýtus, ktorý sprevádza ochorenie, je ten, že ženy s SM nemôžu otehotnieť a porodiť zdravé dieťa. Pravdou je, že pre toto ochorenie by sa žena nemala vzdať túžby po dieťati. Tehotenstvo nezhoršuje priebeh ochorenia, ani z dlhodobého hľadiska. Nie každý rodič, ktorý má SM, musí mať automaticky aj dieťa so Sclerosis multiplex. Roztrúsená skleróza je ochorenie na celý život, ale aj s týmto ochorením sa dá viesť kvalitný život, či už rodinný, alebo pracovný.