Niektorým diabetikom diabetická polyneuropatia negatívne ovplyvňuje kvalitu života, iní o nej nevedia a jej prítomnosť sa zistí až náhodne počas vyšetrenia. Táto komplikácia cukrovky sa vyskytuje najviac u diabetikov 1. a 2. typu, pričom nárast jej výskytu a závažnosti je najmä u diabetikov 2. typu.

Keď zasiahne do života

Diabetická polyneuropatia sa prejavuje postihnutím nervov na dolných končatinách. Najznámejším je postihnutie nervov dolných končatín, ktoré sa prejavuje pestrým spektrom príznakov, hlavne pocitom pálenia, mravčenia v dolných končatinách, zvýšenou únavou končatín, svalovou slabosťou, svalovými kŕčmi, neistotou v postoji a pri chôdzi, pokojovou bolesťou, výraznejšou najmä v noci. Rovnakými príznakmi, hoci menej často, môžu byť postihnuté aj horné končatiny.

Autonómna neuropatia

Špecifickým druhom je autonómna neuropatia, kedy sú postihnuté nervové vlákna vnútorných orgánov – srdca, tráviaceho traktu, močovo-pohlavného systému alebo endokrinného systému. Najzávažnejšie je postihnutie kardiovaskulárneho autonómneho systému, keďže predstavuje riziko tichej ischémie srdcového svalu, porúch srdcového rytmu a zmien krvného tlaku, dokonca je rizikom náhlej srdcovej smrti. Pri podozrení na diabetickú polyneuropatiu je každý pacient vyšetrený spektrom špecializovaných vyšetrení, ktoré stanovia diagnózu a určia jej závažnosť. Pri potvrdení diabetickej polyneuropatie je indikovaná príslušná liečba.

Liečba diabetickej polyneuropatie

Tu platí pravidlo „čím skôr, tým lepšie“. Ak sa nedarí dosiahnutie dobrej metabolickej kompenzácie diétou a liekmi, je na mieste inzulínová liečba. Liečba musí byť však komplexná – týka sa aj úpravy hmotnosti, hodnôt krvného tlaku a lipidov. Súčasne treba vylúčiť aj iné rizikové faktory – fajčenie, alkohol, nesprávnu obuv. Z liekov sa podávajú vitamíny skupiny B, kyselina alfa-lipoová alebo analógy kyseliny maslovej. Používať sa môžu u všetkých diabetikov, ak nemajú kontraindikácie.

Pri liečbe sa používajú aj ďalšie nové lieky, ich dávkovanie, frekvencia užívania a sledovanie ovplyvnenia klinického stavu patria do rúk neurológa a diabetológa. Okrem spomínanej dobrej metabolickej kompenzácie, ktorá je alfou aj omegou predchádzania všetkých diabetických komplikácií je rozhodujúci hlavne prístup samotného diabetika. Dôležitá je úprava hmotnosti, samozrejmosťou je nefajčiť a obmedziť príjem alkoholu. Predchádzať vzniku diabetickej nohy pomáha aj pravidelné špeciálne cvičenie.

Na celkové precvičenie je vhodná chôdza, plávanie, bicyklovanie, cvičenie na fit lopte. Tu úplne platí „život je pohyb a pohyb je život“. Pri potvrdenej diabetickej polyneuropatii sa treba vyvarovať dlhých túr a namáhavého behu.