Každý liek má svoje identifikačné údaje: názov lieku, generický názov účinnej látky, obsah pomocných látok (napríklad kukuričný škrob), lieková forma (tableta), sila lieku (500 mg), cesta podania lieku (na vnútorné použitie, ústami), farmakoterapeutická skupina (nesteroidné protizápalové lieky).

Interakcie s inými liekmi a iné interakcie sú reakcie, ktoré môžu ovplyvniť pôsobenie lieku, či už zosilnením alebo zoslabením jeho účinku. Preto ošetrujúceho lekára informujte o ostatných liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v predchádzajúcom období. Najlepšie je mať so sebou u lekára zoznam ordinovaných liekov alebo zbierku príbalových letáčikov.

Prejav nežiaduceho účinku lieku je v niektorých prípadoch zároveň príznakom účinnej liečby. Pacient by nemal prerušiť liečbu bez vedomia lekára ani vtedy, keď sa objavujú nežiaduce účinky. Ak už užívanie lieku preruší, mal by o tom lekára informovať čo najskôr!

POZOR: za normálnych okolností obsah pomocných látok v lieku nemá na nás žiadny vplyv. No ak trpíte nejakou formou precitlivenosti (napr. alergie alebo histamínová intolerancia), vždy si dôsledne preštudujte zloženie každého nového lieku!

Terapeutické indikácie hovoria o tom, na aké ochorenie alebo symptómy je povolené liek použiť.

Kontraindikácie sú určité stavy a situácie, keď môže prísť k poškodeniu zdravia, ak sa daný liek užíva. Najčastejšie sa týkajú precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z ostatných zložiek lieku, ďalej užívania lieku pri nedostatočnej funkcii pečene alebo obličiek, počas tehotenstva, v období dojčenia a u pacientov s určitými diagnózami. Taký to pacient nemôže liek užívať.

Dávkovanie určuje spôsob a dĺžku podávania liečby. Predpísaná dávka sa má užiť celá a podľa možnosti vždy v tom istom čase. Pri liekoch užívaných ústami je potrebné ju zapiť dostatočným množstvom čistej vody. Alkohol v akejkoľvek forme, ovocné šťavy, káva alebo kolové nápoje môžu účinok lieku ovplyvniť. Zabudnutá dávka sa nesmie kompenzovať zvýšením množstva tabliet.

PIL obsahuje aj všeobecné upozornenia a varovania. Sú to vlastne preventívne opatrenia – zákaz požívania alkoholických nápojov, užívanie s ohľadom na príjem potravy a vyhľadanie lekára. Asi netreba zdôrazňovať, že je potrebné lieky uchovávať mimo dosahu detí. Údaje o možných vplyvoch liečby na schopnosť viesť motorové vozidlá tiež treba brať vážne. Každý človek reaguje na liek inak. Niekto je schopný bezpečne šoférovať po dávke alebo kombinácii lieku, ktorá iného úplne „odrovná“. Varovanie, že „liek sa nemá užívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale“ tiež berte vážne a takéto lieky odneste do lekárne. Bežné lieky sa uchovávajú pri teplote medzi 15° až 30°C . Výnimkou sú skoro vždy injekčné formy alebo napríklad kvapky.

Dobrá rada na záver:
VŽDY SA PÝTAJTE, IDE O ZDRAVIE
(niekedy aj o život). Tak, ako by mal mať človek svojho lekára, mal by mať aj svojho lekárnika. Skúsený lekárnik, ktorý vás pozná, vie veľa poradiť a niekedy veľa zachrániť.