Syndróm diabetickej nohy je postihnutie dolných končatín u diabetikov na podklade poškodenia nervových vlákien (diabetickej polyneuropatie) a cievneho zásobenia nôh (ischemickej choroby).

Ako sa prejavuje?

Obávaná diabetická noha sa prejavuje bolesťami končatín, bolestivosťou pri chôdzi, poruchami vnímania tepla, vredmi na nohách či ranami. Stupeň postihnutia sa určuje pomocou Wagnerovej klasifikácie do šiestich stupňov. Stupeň 0 je najľahší, bez porušenia kožného krytu, ale so zvýšeným rizikom vývoja diabetickej nohy a stupeň 5 je najťažší – gangréna celej nohy. Následkom pokročilého štádia syndrómu diabetickej nohy je amputácia. Včasná prevencia však túto rizikovosť dokáže znížiť až o 50 %.

Diagnostika diabetickej nohy

Pri podozrení na diabetickú polyneuropatiu lekár vyšetrí dolné končatiny pacienta a sleduje tiež ich sfarbenie – či je končatina svetlá alebo červená, zmeny kožného krytu či iné kožné defekty.

Možnosti vyšetrenia:

  • Dotykom – chladná alebo teplá končatina, pulzácie nad cievami, bolestivosť

  • Pomocnými prístrojmi

Na základe týchto vyšetrení možno stanoviť pravdepodobnú diagnózu, definitívne rozhodnutia sa však najčastejšie robia v spolupráci s neurológom. Dnes sú k dispozícii rôzne vyšetrenia – od najjednoduchších až po sofistikované, v ambulancii či pohodlí domova.

Prevencia v hlavnej úlohe

Správne nastavená a dodržiavaná spolupráca diabetikov s lekármi môže rozvoj syndrómu diabetickej nohy spomaliť, či dokonca až zastaviť.

„Včasná prevencia znižuje rizikovosť neuropatie o 50 – 80 %.“

Diabetici musia zodpovedne pristúpiť tiež k úprave ich hmotnosti, nefajčiť a obmedziť konzumáciu alkoholických nápojov. Nemenej dôležitý je výber vhodnej obuvi, v ktorej majú prsty možnosť voľného pohybu. Samozrejmosťou sú tiež bavlnené ponožky a každodenná samokontrola nôh. Predchádzaniu vzniku diabetickej nohy napomáha aj pravidelné špeciálne cvičenie. Odporúča sa aj striedanie teploty vody pri sprchovaní – pravidelne niekoľkokrát za sebou striedať teplú a studenú vodu dopadajúcu na nohy pri sprchovaní. Pri diabetickej polyneuropatii platí, že všetky činnosti k predídeniu ochorenia sú pre diabetika oveľa príjemnejšie, ako riešenie samotnej komplikácie a jej častokrát až nezvratných následkov.

ŠPECIÁLNE PRE DIABETIKOV

Jednoduché cviky – 5 minút denne: precvičovať môžete aj pred televízorom, pri čítaní, oddychovaní alebo pravidelne pred uľahnutím do postele:

  • otváranie a zatváranie prstov

  • uchopenia malých predmetov – napríklad vreckovky, servítky položenej na koberci,

  • precvičovanie nôh na valci alebo fľaši, čo súčasne slúži aj ako príjemná masáž chodidiel

  • krúživé pohyby nôh v členkovom zhybe