Chirurgia odjakživa patrila ku kráľovským odborom medicíny. Nie nadarmo sa spájala s označeniami ako zodpovednosť, vzdelanie, múdrosť, etika, ohľaduplnosť a odvaha. Skĺbenie všetkých spomenutých vlastností po generácie posúvalo možnosti a hranice medicíny, chirurgiu nevynímajúc.

MUDr. Juraj Váňa, PhD.
MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Utópia alebo realita?

Každá generácia chirurgov si kladie rovnakú otázku. Kde sú hranice pokroku a zdokonaľovania v medicíne? Operácie, ktoré sa ešte doslova pred niekoľkými rokmi zdali byť utópiu, sú dnes každodennou praxou. Snaha minimalizovať utrpenie pacientov vedie k neustálemu zdokonaľovaniu technických noviniek.

Miniinvazívna chirurgia

Obrovským prevratom v chirurgii bol nástup tzv. miniinvazívnych technológií. Medzi ľuďmi je v tejto oblasti asi najviac známa laparoskopia. Miniinvazívne techniky a všetky jej modifikácie (NOTES, SEALS, robotická chirurgia a pod.) však umožňujú vykonávať čoraz náročnejšie operácie s iba minimálnou záťažou pre pacienta. So zdokonaľovaním technológií narastá aj erudícia a skúsenosti chirurgov. O niekoľko rokov budeme možno iba ťažko hľadať ochorenia, ktoré by sa nedali riešiť miniinvazívne.

Onkochirurgia

Všeobecný trend vzostupu výskytu onkologických ochorení je dobre známy. Poznatky dnešnej modernej medicíny, keď v prípadoch nádorových ochorení ideme na genetickú a molekulárnu úroveň, spolu zo zavedením nových liečebných postupov, ako je napríklad predoperačná neoadjuvancia, umožňujú v dnešnej dobe liečiť aj pacientov, ktorí v minulosti neboli liečiteľní vôbec, alebo boli liečiteľní iba ťažko. Aj vďaka modernej technike a prístrojom chirurgia pristupuje k operáciám čoraz pokročilejších nádorových ochorení. V oblasti onkochirurgie je zreteľne viditeľný vplyv miniinvazívnych techník.

Práve zdokonaľovanie prístrojového vybavenia spolu s pokrokom v onkologickej liečbe bude v nasledujúcom období posúvať limity pre chirurgickú liečbu nádorových ochorení.