Možno aj vám napadajú takéto a tisíce podobných otázok. Bojíme sa o depresii hovoriť, a navyše sa k tomu môže pridávať aj obava, či sa nestaneme terčom posmeškov, či budeme považovaní za bláznov, ak psychiatrickú ambulanciu navštívime. Áno, o depresii treba hovoriť a dokonca ju treba aj adekvátne liečiť.

Ochorenie ako iné

Depresia je porucha s presne definovanými príznakmi. Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb je depresívna epizóda chorobný stav, ktorý sa prejavuje depresívnymi rysmi trvajúcimi najmenej dva týždne. V žiadnom prípade teda nemožno tvrdiť, že depresívny človek je lenivý, alebo sa mu „nechce“.

Okovy depresie

Depresia pacienta „drží vo svojich okovách“. Nedovolí mu, aby bol aktívny, aby sa tešil z činností, ktoré ho predtým bavili. Pacient trpiaci depresiou nezriedka nemôže spávať, je nadmieru unavený, má smutnú a apatickú náladu.

Myšlienky, ktoré človeku môžu napadnúť, často ústia do sebapodceňovania, pocitov zlyhania, ba až do presvedčenia, že nemá význam žiť. Pretože depresia môže viesť k samovražednému konaniu, nesmieme ju podceňovať.

Psychoterapia a farmakoterapia

Keďže depresia je ochorenie ako každé iné, treba ju liečiť. Základom liečby je farmakoterapia v úzkej súčinnosti so psychoterapiou. V praxi sa potvrdilo, že práve táto kombinácia je najúčinnejšia. Liečbu depresie treba brať seriózne a lieky zbytočne nevysadzovať. Užívajú sa minimálne 6 mesiacov až rok, podľa zváženia klinického stavu prípadne aj dlhšie. Dĺžka liečby depresie býva veľmi často problémom, pretože ak sa pacient či pacientka cíti lepšie, snaží sa liečbu vysadiť. Náhle prerušenie liečby však môže sprevádzať objavenie príznakov z vysadenia.

Poraďte sa

Depresia patrí medzi veľmi časté poruchy a ľudia trpiacimi depresívnymi príznakmi by mali čo najskôr vyhľadať psychiatrickú pomoc. V prípade, že nechcú ísť priamo za psychiatrom, môžu požiadať o radu svojho rodinného lekára, ktorý má v súčasnosti o tomto ochorení určite dostatok informácií.

FAKTY

Existuje prevencia?

  • Áno. Prevenciou depresie, ako aj mnohých ďalších psychických porúch a ochorení, je zdravší životný štýl, menej stresu a viac oddychu.

Môže človek sám na sebe spozorovať vyvíjajúcu sa depresiu?

  • Áno aj nie. Príznaky môžu byť spočiatku veľmi nebadané. Môže sa stať, že ich sám človek prehliadne, ale spozorujú ich príbuzní.

Ako sa vyhnúť depresii alebo ako sa dá depresia zvládnuť? Užitočné sú najmä tieto pravidlá:

  • znižovať hladinu stresu,
  • naučiť sa lepšie zvládať stresové situácie,
  • nájsť si vhodný šport,
  • relaxovať,
  • podľa dohovoru so psychiatrom užívať pravidelne antidepresíva,
  • dodržiavať spánkový režim,
  • nezabúdať sa venovať činnostiam, ktoré robia život krajším.