V ostatných rokoch sa venuje veľa pozornosti prevencii inkontinencie moču, napríklad pokiaľ ide o zmeny v životospráve, alebo hoci cvičenie svalstva panvového dna. Je potešujúce, že sa výrazne rozšírili možnosti ako konzervatívnej, tak aj chirurgickej terapie. Dnes máme celé spektrum moderných liekov, ktoré výrazne uľahčujú život pacientom s tzv. urgentnou inkontinenciou, kedy k úniku moču dochádza po nepríjemnom nutkaní na močenie.

Farmakologická liečba inkontinencie

Farmakoterapeuticky dokážeme ovplyvniť aj stresovú inkontinenciu moču, ktorá je spojená s náhlym zvýšením vnútrobrušného tlaku mierneho a stredného stupňa. Už aj na Slovensku môžeme využiť botulínum toxín, aplikovaný do steny močového mechúra u pacientov s neurogénnym, ale aj tzv. hyperaktívnym močovým mechúrom. Do bežnej lekárskej praxe sa u obzvlášť závažných stavov dostáva aj ekonomicky náročná neuromodulácia, teda elektrická stimulácia periférnych nervov alebo aj nervových koreňov v krížovej chrbtici,  s využitím rôznych stimulátorov. Tie sa dajú naprogramovať presne podľa potreby konkrétneho pacienta.

Moderná medicína rokmi napreduje

Už dve dekády zaznamenávame snahy zvýšiť efektivitu špeciálnych plniacich látok, prípadne mikrobalónov, ktoré sa injikujú do oblasti oslabenej močovej rúry, najmä u žien so stresovou inkontinenciou. Operačná liečba stresovej inkontinencie sa výrazne zjednodušila zavedením tzv. suburetrálnych pások v roku 1995.  Odvtedy bolo vyvinutých viacero typov pások a mierne sa zjednodušil postup pri ich aplikácii. V súčasnosti vieme pomocou inak tvarovaných pások riešiť aj urgentnú inkontinenciu u mužov. Niektoré novo vyvinuté typy pások možno využiť aj po rozsiahlejších operáciách v oblasti malej panvy.

Trendy v blízkej budúcnosti

Ekonomicky náročný, ale účinný spôsob, je použitie umelého zvierača, pri ktorom sa dosahuje efekt stlačením močovej rúry silikónovou manžetou. V budúcnosti môžeme očakávať nástup ďalších moderných možností liečby inkontinencie moču: regeneratívna medicína, bunková liečba, génová terapia i lieky účinkujúce v mozgu. Využitie moderných operačných techník, napríklad laparoskopia, robotika, digitalizácia medicíny a podobne, pri bežných chirurgických výkonoch výrazne zvyšuje presnosť chirurgického zákroku a znižuje tak pravdepodobnosť poškodenia anatomických, nervových a cievnych štruktúr, a tým aj klesá možnosť vzniku inkontinencie moču.

Faktory ovplyvňujúce terapeutické postupy

Inkontinencia moču je mimoriadne citlivý, odborne a ekonomicky náročný problém. Každú jej formu je možné efektívnejšie liečiť vtedy, ak sa jej príčiny zistia včas. Pri výbere terapeutického postupu je potrebné zohľadniť viacero faktorov: vek a súbežné ochorenia pacienta, farmakologický profil ako už užívaných liekov, tak aj tých farmák, ktoré chceme použiť na liečbu, ekonomickú náročnosť a efektivitu terapie. Vedecký pokrok v oblasti medicíny je zárukou a predpokladom, že aj liečba inkontinencie bude čoraz viac efektívna a čoraz menej invazívna. Ak je ciele­ná liečba pacientov s inkontinenciou moču neúspešná, treba sa pokúsiť o sociálnu kontinenciu s využitím inkontinenčných pomôcok (vložky, plienky a pod.).