Veľa pacientov pociťuje kvôli inkontinencii hanbu, trápi sa a má snahu ochorenie zatajiť.
Klasifikácia: rozlišujeme stresovú, urgentnú, zmiešanú a iné typy inkontinencie moču. Stresová inkontinencia moču je symptómom samovoľného úniku moču počas fyzickej námahy, cvičenia, kýchania alebo kašľania. Urgentná inkontinencia je symptómom samovoľného úniku moču pri silnom nutkaní na močenie. Môže byť dôsledkom nervových ochorení, infekcie, kameňa alebo nádoru v mechúri. Pri zmiešanej inkontinencii je prítomná urgentná a stresová inkontinencia moču súčasne. Medzi iné typy inkontinencie moču sa zaraďuje inkontinencia moču z pretekania , t.j. v dôsledku poruchy vyprázdňovania močového mechúra napr. pri „zväčšenej“ prostate. Podľa intenzity unikania moču rozlišujeme 3 stupne inkontinencie - občasný, častý a trvalý únik.

V diagnostike je na prvom mieste anamnéza, teda rozhovor lekára s pacientom, ktorý je zacielený na pacientove ťažkosti, a tiež fyzikálne vyšetrenie. Nápomocný je aj záznam močenia, do ktorého sa počas 48 hodín zapisuje čas močenia a meranie jednotlivých vymočených objemov. Dôležité je meranie množstva moču, ktoré ostáva v mechúri po vymočení a laboratórne vyšetrenie moču a krvi. Najdôležitejším testom je urodynamické vyšetrenie, ktoré sa zameriava na posúdenie anatomického a funkčného stavu močového mechúra a močovej rúry.

Liečba: pri ľahkom stupni inkontinencie sa odporúčajú režimové opatrenia a cvičenia na posilnenie svalov panvového dna. Pri výraznejšom stupni stresovej inkontinencie je indikovaná operačná liečba (najčastejšie suburetrálna páska). Pri urgentnej inkontinencii je často úspešná liečba liekmi, ktoré potláčajú nutkanie na močenie. U starších mužov s únikom moču v dôsledku zväčšenej prostaty je nutné operačné zmenšenie prostaty. Ako ochranné prostriedky sa pri inkontinencii moču používajú vložky, plienkové nohavičky a pod. Indikujú sa u pacientov, ktorí nereagujú na konzervatívnu liečbu, alebo je pre nich operačná liečba nevhodná.

Praktické rady odborníka: 1. nepokladajte únik moču za normálny stav; 2. vyžiadajte i vyšetrenie u urológa/gynekológa; 3. pri výraznejšom úniku moču sa zvažuje operačná liečba.

Inkontinencia moču

  • Príčinou úniku moču je ochabnutie svalstva panvového dna.
  • Rizikové faktory: vek, pohlavie, obezita, fajčenie, pôrody, rodinná predispozícia, ochorenia (napr. chronické pľúcne).
  • Postihuje 30% dospelých vo veku nad 50 rokov.
  • Vo veku nad 65 rokov sa s ňou stretáva viac ako 50% ľudí.
  • Inkontinencia častejšie postihuje ženy: 1 z 3 žien
  • 1 z 14 mužov
  • ¾ pacientov sa so svojimi ťažkosťami nikomu nezveria, ani nenavštívia lekára.
  • Únik moču trápi 70% tehotných žien.
  • Na celom svete trpí inkontinenciou 200 miliónov ľudí.