Ak srdcový sval zoslabne, alebo ak nedolieha srdcová chlopňa, srdce oveľa ťažšie dodáva krv pre dôležité orgány.

Čo je srdcová nedostatočnosť?

Každá časť ľudského tela musí byť dostatočne zásobená krvou, aby mohla vykonávať činnosť, na ktorú je určená. Túto funkciu zaisťuje srdce. Ak srdcový sval zoslabne, alebo ak nedolieha srdcová chlopňa, srdce oveľa ťažšie dodáva krv pre dôležité orgány. Menej krvi v svaloch tela zapríčiňuje slabosť a vyčerpanie. Menej krvi pretekajúcej obličkami znižuje vylučovanie škodlivých látok z tela. Okrem toho sa v tele hromadí tekutina. Tieto zmeny zapríčiňujú únavu a dýchavicu. Srdcová nedostatočnosť môže mať veľa príčin. Srdcový sval sa oslabí väčšinou po srdcovom infarkte, alebo v dôsledku vysokého krvného tlaku. Poškodenie srdcového svalu však môže byť spôsobené aj infekciou alebo toxínmi.

Liečba srdcovej nedostatočnosti

Liečba srdcovej nedostatočnosti má dva základné smery či ciele.

  1. Prvým je liečba choroby, ktorá srdcové zlyhávanie spôsobila. Dôsledne sa má liečiť vysoký krvný tlak a cukrovka. Niekedy treba obnoviť či zlepšiť zásobovanie srdcového svalu krvou, a tak je namieste operačné premostenie koronárnych tepien srdca (bypasy), či ich rozširovanie balónikovým katétrom. Inokedy je vhodná operácia chlopní.
     
  2. Druhým smerom liečby je kontrola či podpora srdcovej činnosti, ochrana srdca a predchádzanie zhoršovaniu ochorenia. Existuje niekoľko druhov liekov na srdcovú nedostatočnosť. Nazývajú sa diuretiká, ACE inhibítory, blokátory angiotezínu II, betablokátory, antagonisty aldosterónových receptorov, ivabradín a digoxín. Podávajú sa v kombináciách s postupne sa zvyšujúcich dávkach. Vo vývoji a už aj v štádiu zavádzania do praxe je niekoľko ďalších sľubných liečiv.

U niektorých chorých je vhodné voperovanie určitého typu kardiostimulátora („strojčeka“), ktorý upravuje vedenie elektrického vzruchu srdcom, a tak zlepšuje jeho činnosť. Tento postup je vhodný len pre niektorých pacientov. Pacienti so srdcovým zlyhávaním majú vyššie riziko náhlej smrti spôsobenej akútnou vážnou poruchou srdcového rytmu. Predchádzať takýmto príhodám je možné vo vybraných prípadoch implantáciou (voperovaním) automatického kardiovertera defibrilátora. Transplantácia srdca je vhodná len pre pacientov v konečnom štádiu ochorenia srdca, kde zlyhajú všetky iné liečebné postupy. Pacienti indikovaní na transplantáciu nesmú mať žiadne iné ochorenie (infekčné, pľúcne, pečeňové, obličkové a pod.), ktoré by ohrozilo život pacienta pri alebo po transplantácii.