Môžem osteoporózu včas rozoznať podľa nejakých príznakov?
Osteoporóze sa niekedy hovorí tichý zlodej kostí alebo aj tichý zabijak. Podľa vonkajších príznakov ju nie je možné rozoznať. Existuje však veľmi dobrá diagnostická metóda – denzitometrické vyšetrenie, pri ktorom zmeriame kostnú hustotu v rizikových oblastiach.

Ak mám podozrenie, že by som mohla mať osteoporózu, alebo sme v rodine mali túto anamnézu, na koho sa mám obrátiť?
O denzitometrické vyšetrenie môžete požiadať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý zváži všetky okolnosti vášho zdravotného stavu. Vyšetrenie je hradené poisťovňami.

K zlomeninám dochádza na troch typických lokalitách – predlaktie, chrbtica a krčok stehennej kosti.

Ako ovplyvní osteoporóza kvalitu môjho každodenného života?
Osteoporóza ovplyvňuje kvalitu života pomerne výrazne. Najväčšie komplikácie pri osteoporóze spôsobujú zlomeniny. K zlomeninám dochádza na troch typických lokalitách – predlaktie, chrbtica a krčok stehennej kosti. Existuje tu navyše riziko vzniku ďalších zlomenín. Pacienti so zlomeninami dlhodobo ležia, môžu dostať embóliu, zápal pľúc a vznikať môžu aj ďalšie komplikácie, ktoré môžu viesť k úmrtiu. Preto je dôležité zabrániť vzniku úplne prvej zlomeniny.

Zastaví sa liečbou chorobný proces úplne?
Dnes sa odporúča liečba v trvaní cca 5 rokov. Keď je liečba efektívna, a najmä keď osteoporóza nebola veľmi závažná, po piatich rokoch sa odporúča dlhodobo pokračovať s užívaním vápnika a vitamínu D. Pacientky môžu dlhé roky fungovať tak, ako keby boli vyliečené.

Na Slovensku máme lieky na tej najvyššej úrovni, ktoré sa používajú aj v zahraničí.

Ako ma budete liečiť?
Na Slovensku máme lieky na tej najvyššej úrovni, ktoré sa používajú aj v zahraničí. Majú rôzne mechanizmy účinku (napr. zabraňujú kostnému odbúravaniu, nanovo vybudujú kosť, kombinovaný účinok), rôzne aplikovateľné formy a rôznu frekvenciu užívania. O vhodnom druhu liečby rozhodne lekár po diskusii s pacientom.

Môžem zabrániť vzniku osteoporózy?
Súčasťou prevencie by už v adolescentnom veku mal byť dostatok pohybu (minimálne pol hodina denne), primeraný prísun vápnika (800 – 1 200 mg denne) a vitamínu D. 

Čo mám robiť, ak mi zistili osteoporózu?
Dôležité je dôsledne užívať liečbu. Pohybové aktivity je nutné prispôsobiť tak, aby sa eliminovalo riziko pádu a vzniku zlomenín. Mali by ste nosiť bezpečné topánky a nevychádzať von v rizikovom počasí (napr. poľadovica).