Venujete sa špeciálnej metóde detekcie malých množstiev alergénov v potravinách. O aký výskum ide a aké sú očakávané výsledky?

Pri našom výskume využívame na stanovenie alergénnych proteínov hmotnostnú spektrometriu. Tieto metódy dokážu stanoviť veľmi malé množstvá špecifických proteínov, ktoré sú často mimo detekčné schopnosti klasických metód založených na imunologických metódach, a to hlavne z dôvodu nedostupnosti protilátok k niektorým proteínom alebo pre kros-reaktivitu danej protilátky s viacerými proteínmi. V budúcnosti môžu metódy založené na hmotnostnej spektrometrii tvoriť významnú časť metód detekcie klinicky relevantných proteínov v potravinách. Významne to ovplyvní život ľudí s alergiami alebo intoleranciami na niektoré zložky potravy.

V čom je táto metóda odlišná od štandardne využívaných postupov?

Je schopná detegovať klinicky relevantné proteíny, ktoré bežné metódy nie sú schopné stanoviť pre chýbajúce protilátky. Hmotnostná spektrometria protilátky nepotrebuje. Pri tejto metóde sa proteín rozštiepi na malé kúsky, peptidy. V hmotnostnom spektrometri sa meria ich hmotnosť, ktorá sa potom porovnáva s údajmi v databázach. Tak sa nakoniec dospeje k identite skúmaného proteínu.

Kedy a kde uvidíme využitie tejto metódy v bežnej praxi?

Hmotnostná spektrometria je stále finančne a odborne náročná. Preto je v súčasnosti ťažké predstaviť si využitie tejto módy v klinickej praxi. Zatiaľ ide o základný výskum, ktorý môžu využiť kolegovia skúmajúci klinicky relevantné proteíny. Táto oblasť však rýchlo napreduje, a tak je možné, že detekčné metódy založené na hmotnostnej spektrometrii budú v budúcnosti bežné aj v klinickej praxi.

ginku dvojlaločnom (Gingo biloba) vieme, že povzbudzuje pamäť a koncentráciu. Vy ste sa vo svojom výskume začali na ginko pozerať úplne inak. Čo sa vám podarilo o tejto „žijúcej fosílii“ zistiť a na čo sa bude možno táto rastlina v budúcnosti využívať?

Extrakty z ginka sa používajú v čínskej medicíne už niekoľko tisícročí. V súčasnosti sú však ešte stále liečivé účinky ginka zahalené tajomstvom. Nie sú napríklad celkom známe ani množstvá jednotlivých proteínov v jeho listoch. Preto sme sa na vytvorenie mapy množstiev proteínov obsiahnutých v listoch ginka podujali využiť proteomické postupy v spojení s proteínovou elektroforézou a hmotnostnou spektrometriou. Náš základný výskum môže vyústiť napríklad do rozvoja nových citlivých metód detekcie klinicky relevantných proteínov v potravinách.