Prvé operácie v sme v CMO urobili v novembri 1999. Paradoxne prvá naša pacientka neprišla ku nám preto, lebo chcela operáciu na súkromnej klinike, ale preto, lebo v štátnej nemocnici v Trnave ju odmietli operovať kvôli jej hmotnosti.Presahovala nosnosť operačného stola v trnavskej nemocnici. Naša najstaršia pacientka mala v čase operácie 100 rokov, aj keď pacientov, ktorí mali viac ako 90-tku sme mali pomerne dosť.

Na začiatku éry jednodňovky, ktorej históriu na Slovensku začalo písať CMO, bolo počuť hlasy zo strany zdravotných poisťovní, ale aj odborných kruhov, že si budeme vyberať „čerešničky na torte“ a ťažké prípady zostanú na bedrách lekárov v nemocniciach. Od roku 1999 sme v CMO urobili viac ako 21 000 očných operácií. V roku 2008 sme ako prvé pracovisko na Slovensku začali vykonávať transplantácie rohovky a dnes máme už takmer 100 transplantovaných pacientov, dokonca aj zo zahraničia. Pacientovi, ktorý po pracovnom úraze utrpel také poškodenie rohovky, že úplne stratil videnie sme tento rok urobili úspešne transplantáciu limbálnych kmeňových buniek a už niekoľko mesiacov po transplantácii sa môže sám, bez doprovodu pohybovať.

Aj keď liečba v jeho prípade ešte neskončila a veríme, že výsledok bude pre neho znamenať úplný návrat do života. Pred 3 rokmi sme mladému 18 ročnému pacientovi, ktorému chýbala dúhovka implantovali aniridickú šošovku. Touto unikátnou operáciou sme mu okrem šošovky nahradili aj chýbajúcu dúhovku a tak pomohli jeho očiam aj z estetického hľadiska. Aj keď na našom pracovisku je najčastejším výkonom operácia sivého zákalu, robíme aj celú škálu operácií na prednom segmente oka. Ako jediné pracovisko na Slovensku disponujeme elektrofyziologickou jednotkou, teda prístrojom, ktorým vieme diagnostikovať mnohé ochorenia oka skôr, ako dôjde v oku k fyziologickým zmenám. Je to unikátne pracovisko, jediné svojho druhu na Slovensku. CMO si teda „čerešničky na torte“ určite nevyberá. Príďte a uvidíte.