Dnes už nie je problém riešiť akúkoľvek estetickú nedokonalosť v ordinácii plastického chirurga. Ako si spomedzi toľkého počtu odborníkov vybrať toho správneho?

Hneď na úvod celkom náročná otázka... (smiech) Pravdepodobne by som stavil na referenčný, resp. elektívny princíp. Pretože v súčasnosti sa aj mesiac otvorené pracovisko tvári ako salón s dlhoročnou tradíciou, širokým portfóliom poskytovaných služieb a erudovaným, medzinárodne uznávaným chirurgom.

O aké zákroky majú ľudia najväčší záujem?

Každá veková kategória preferuje čosi iné. Bolo by absurdné, pokiaľ by sa úpravy viečok domáhali 20- či 30-roční jedinci. Naozaj len v zriedkavých a odôvodnených prípadoch sa k blepharoplastike uchýlime pod hranicou 30 rokov. Obdobne to vyzerá aj s prsníkovou chirurgiou. Kým augmentácie sú skôr zaležitosťou mladších ročníkov, modelačné a redukčné výkony bývajú zase častejšie u žien, ktoré majú za sebou tehotenstvá, pôrody a dojčenie.

V čom sa líšia požiadavky žien a mužov?

Percentuálne i v absolútnych číslach počty odoperovaných mužov pravidelne stúpajú a takmer sa vyrovnávajú s výkonmi u žien vrátane operácií prsníkov. Pochopiteľne, v prípade mužov ide o gynekomastiu, čiže ich zmenšenie.

Počas praxe ste sa isto stretli s očakávaniami, ktoré boli už na prvý pohľad nereálne. Pod aké typy zákrokov sa už vopred odmietate podpísať?

Nie je zriedkavé, ak sa názor a predstava pacienta rozchádzajú s predstavou chirurga. Niekedy na vzájomné zosúladenie postačí ozrejmenie si pojmov. Krajným pólom býva úplné odmietnutie výkonu. Častokrát si následné zdôvodnenie vyžaduje veľa času, trpezlivosti a úsilia.

Viete odhadnúť, akým smerom sa bude plastická chirurgia uberať v ďalších rokoch?

Potreba ľudí uchovať si svoju krásu a mladosť na veky je mimoriadne stará, hoci spôsoby, ako to dosiahnuť, sú čoraz sofistikovanejšie. Na druhej strane, v prípade mnohých ľudí platí – čím starší, tým krajší. Nechajme sa prekvapiť.

Ak by ste mali zhodnotiť správanie Sloveniek – sme skôr konzervatívnejšie, alebo sa požiadavkami vyrovnávame i dámam žijúcim vo vyspelejších krajinách?

Správanie Sloveniek zodpovedá polohe našej krajiny v strednej Európe. Rozdiely medzi nami a susedmi sú iba minimálne. Slovenky, ako i geografický priestor, v ktorom žijeme, sú skôr striedmejšie a konzervatívnejšie, hoci niektoré extrémy sa nevyhýbajú ani nám.

Dobrý plastický chirurg sa údajne spozná podľa toho, že výsledok jeho práce pôsobí maximálne prirodzene. Aký však máte názor na vylepšenia podaktorých žien, ktoré doslova bijú do očí?

Jednou zo základných požiadaviek klientov by mal byť prirodzený vzhľad. Len veľmi úzke spektrum môžeme zaradiť do kategórie „zásadná zmena“. Aj v takýchto prípadoch je však dôležité brať do úvahy fyziognomické špecifiká tej ktorej tváre, postavy, výšky a podobne. Bohužiaľ, nadmieru upravených tvárí a poprsí je v poslednom období viac než dosť. Nielenže vo väčšine prípadov pôsobia neesteticky, ale nesú so sebou i potenciálne zdravotné riziká.

Nie vždy dopadne plastická operácia podľa očakávania a klientka musí podstúpiť korekciu. Ktoré zákroky sú z tohto pohľadu najrizikovejšie?

Ľudské telo nie je legoland. Akokoľvek precízne naplánovaný i realizovaný výkon nie vždy korešponduje s vynaloženou snahou. V takých prípadoch býva odporučenie korekčného zákroku na mieste. Mimoriadne opatrne k nemu treba pristupovať, najmä ak sa jedná o opakovanú rhinoplastiku, prsníkovú chirurgiu a liposukciu.

Pre mňa otázka, ktorú som sa plastického chirurga vždy chcela opýtať. Ktorá plastická operácia bolí podľa vás najviac?

Podstúpenie operačného zákroku a nespokojnosť s výsledkom. Tento pocit by som označil za najbolestivejší. Somatická bolesť ustúpi za pár hodín či dní. Okrem toho, pre mnohé výkony plastickej chirurgie platí, že najbolestivejšou je prvá injekcia.