Moderná medicína nám predlžuje život

Historici medicíny zistili, že ešte v polovici 19. storočia bolo lepšie nejsť k lekárovi. Aspoň v priemere. Samozrejme, aj dnes, ak máte nesprávnu diagnózu a idete k zlému lekárovi, je možné, že by bolo lepšie zostať doma. Ale dnes to už je výnimka. Moderná medicína nám predlžuje život a výrazne zvyšuje aj jeho kvalitu. Neuvedomujeme si to často. Nemáme dobrú pamäť a kazí to aj spomienkový optimizmus. Ale v skutočnosti vďaka pokrokom v medicíne, či už preventívnej alebo liečebnej, mnohí z nás vôbec žijú. Očkovanie, hygienické opatrenia, antibiotiká za pár dekád fantasticky znížili mortalitu. Najväčší pokrok ale prinieslo niečo iné – princíp medicíny založenej na dôkazoch.

Dôležité je, čo ukážu kvalitné štúdie s dobrým dizajnom, dostatočným počtom pacientov a publikované v dôveryhodných odborných časopisoch.

Dôkazy výskumov vs. tradície

Trvalo dosť dlho, kým sme v zdravotníctve prišli na to, že nie je dôležité, čo si myslí primár alebo prednosta, aké skúsenosti má najstarší lekár, prípadne aké sú tradície na danom oddelení. Dôležité je, čo ukážu kvalitné štúdie s dobrým dizajnom, dostatočným počtom pacientov a publikované v dôveryhodných odborných časopisoch. Práve výsledky týchto štúdií predstavujú dôkazy, o ktoré sa lekári majú, a vo väčšine vyspelých krajín aj musia opierať v každodennej praxi. A je jedno, či ide o chirurga, pediatra alebo stomatológa. To neznamená, že medicína je nemenná, práve naopak. Neustále prebiehajúci výskum prináša nové zistenia a nové dôkazy, ktoré účinnosť medicíny vo všetkých odboroch posúvajú dopredu. Lekári, ale aj pacienti by si mali uvedomiť, že logické úvahy, názory, kreativita sú dôležitým impulzom pre biomedicínsky výskum, ale nepatria do rozhodovania v rutinnej zdravotnej starostlivosti. Najmä, ak pre danú diagnózu existujú jednoznačné aktuálne platné protokoly vytvorené práve na základe dostupných dôkazov. O to zvláštnejšie a smutnejšie je, ak sa pacienti ale, žiaľ, aj niektorí lekári, uchyľujú k dávno vyvráteným hypotézam, šarlatánstvam, prípadne úplným nezmyslom.

Homeopatia, biorezonancia a magnetoterapia?

V dobe medicíny založenej na dôkazoch je priam neuveriteľné, že homeopatia, biorezonancia alebo magnetoterapia ešte stále majú svojich zástancov a dokonca sú verejne propagované. Nuž, trvalo stáročia, kým sme prestali páliť bosorky. Je úloha lekárov a nás – ich učiteľov, aby sme si našli čas na pacientov, resp. študentov a neúnavne vysvetľovali, že medicína bez dôkazov nepomáha, ale priamo, či nepriamo škodí – aj na to sú dôkazy... Historia est magistra vitae – poučme sa z histórie!